Garmin - You'll be lost without!


Internationale website :
www.garmin.com
Website BeLux :
www.garmin.be


interessante link Garmin :

Garmin Edge - buying advice

Edge comparison chart

Vivo buyers guide

Herstellingen / Waarborgen : Wat te doen als mijn Garmin toestel een defect vertoont?

In geval u een defect vaststelt aan uw Garmin GPS toestel, heeft u twee mogelijkheden om dit te laten nakijken.

  1. Via uw dealer - U brengt uw toestel terug naar de Garmin dealer waar u het aankocht of u kiest eventueel een andere Garmin dealer op onze website. - De dealer bekommert zich volledig over uw defecte GPS-toestel en brengt u op de hoogte van eventuele kosten, indien van toepassing. - Als de herstelling afgewerkt is, haalt u uw hersteld toestel op bij de dealer en betaalt er de eventuele kosten.

  2. Via een Kiala verdeelpunt - U vult dit webformulier in met de nodige gegevens (uw adres, de panne, serienummer van de GPS, ...) - Indien mogelijk stelt de Garmin Helpdesk u een oplossing voor vanop afstand. Zoniet ontvangt u via e-mail een etiket waarmee u zich kan aanmelden bij een van de Kiala afhaalpunten. OPGELET! Indien u niet in het bezit van dit specifieke etiket bent zal Kiala uw GPS niet aanvaarden! - Kiala bekommert zich over uw GPS-toestel en stuurt het terug naar de Garmin Hersteldienst. - In geval er kosten zijn verbonden aan de herstelling, stuurt Garmin u een mailtje dat u kan bevestigen of weigeren. In geval van weigering krijgt u het toestel onhersteld terug. - Vervolgens verwittigt Kiala u als de herstelling afgerond is; u haalt de herstelde GPS bij het afhaalpunt op en betaalt de eventuele kosten. - Deze procedure is enkel en alleen toepasbaar in voor klanten in België en het Groot-Hertogdom Luxemburg.